"Chengshi Shiyi: Yi Beijing Hutong Siheyuan de Xiaoshi Wei Li (Urban Amnesia: A Case Study of Beijing Alleyways and Courtyard Houses)."

Shehui Kexue Wenxian Chuban She
2013