“Huiwang bei yiwang de weilai: Shengtai zizu yu ziranfeiliao yundong” [Forgotten futures: Permanent agriculture, eco-self-sufficiency, and natural fertilizer movement in modern China]

The China Scholarship
2020